Oslo kommune ber sykepleiere melde seg til tjeneste

Av Line Orlund, 17.03.2020

Det er stort behov for sykepleiere i Oslo kommune. Nå er det utarbeidet et forenkelt meldeskjema der sykepleiere som har kapasitet kan melde seg.

Foreløpig er det bare Oslo kommune som så tydelig ber sykepleiere om å melde seg til tjeneste. NSF Oslo har bedt foretakstillitsvalgt i OUS, Svein Erik Urstrømmen, om å etterspørre det samme fra Oslo Universitetsykehus. 

- Dette er et godt initiativ fra Oslo kommune, sier fylkesleder Line Orlund. Kommunen skriver innledningsvis at de lønner etter tariff, ta kontakt med tillitsvalgte dersom du lurer på hva som er riktig lønnsnivå.

Her er lenke til skjema der du kan melde inn at du har kapasitet.