Spørsmål og svar for sykepleiere rundt koronaberedskap

Av Trude Hansen, 18.03.2020

I disse dager dukker det opp mange spørsmål rundt meg og mitt arbeidsforhold. NSF har laget en egen spørsmål- og svarside.

Det er mange spørsmål rundt arbeidstid og arbeidsforhold som nå kommer opp med bakgrunn i den situasjonen vi er i. Det kan for eksempel være spørsmål om arbeidsgiver kan pålegge meg andre arbeidsoppgaver enn det jeg har til vanlig og hvordan er muligheten for å endre turnusen min på kort varsel? Må jeg arbeide merarbeid og overtid? Hva skjer med den avtalte ferien min?

Du kan kanskje finne svar via www.nsf.no og denne linken her:

https://www.nsf.no/vis-artikkel/4905962/17036/Korona-%E2%80%93-sporsmaal-og-svar-til-medlemmer

 

Dersom du etter å ha lest her, fortsatt ikke har funnet svar på spørsmålet ditt så kan du enten ringe 99402409 eller sende en mail til buskerud@nsf.no