Valg av nytt fylkesstyre utsettes

Av Line Orlund, 18.03.2020

Forbundsstyret i NSF har vedtatt at det ikke er det beste for organisasjonen å gjennomføre de planlagte valgene av nye fylkesstyrer. For Oslo sin del betyr det at dagens fylkesstyre blir sittende videre og at nytt valg tidligst vil gjennomføres medio september. .

Det er ingen som kan spå fremtiden, og forbundsstyret har derfor vedtatt at man skal vurdere gjennomføring av valg på nytt, før sommeren. 

Det er i dag sendt informasjon til fylkesstyret om vedtaket, som ligger vedlagt. 

Informasjon til delegater og kandidater sendes ut i morgen.