Jordmødre trenger tilgang til videokonsultasjoner under koronapandemi

NSF og Jordmorforbundet har vært i kontakt med helsemyndighetene for å få på plass løsninger for videokonsultasjoner.

Vi har i dag fått svar fra Direktoratet for e-helse om anbefalinger for bruk av videokonsultasjon. Mer informasjon finner du her https://ehelse.no/aktuelt/korona-slik-kommer-du-i-gang-med-videokonsultasjon 

Vi håper det vil være til hjelp!

Takk for den viktige jobben du gjør i denne tiden.