Fylkesmøtet utsatt

Av NSF Rogaland, 19.03.2020

Neste uke skulle NSF Rogalands delegater valgt ny fylkesleder, nestleder og nye fylkesstyremedlemmer. Nå har NSF bestemt at det sittende fylkesstyre skal sitte frem til september.  Det innebærer at Nina Horpestad vil være fylkesleder i flere måneder mer enn hun opprinnelig så for seg.

-          Jeg har stor forståelse for at NSF ikke fant det forsvarlig å gjennomføre fylkesmøtene slik situasjonen nå er, sier Horpestad i en kommentar.

Det fysiske fylkesmøtet ble avlyst for flere uker siden og det ble da besluttet å avholde et virtuelt fylkesmøte der delegatene kunne avgi stemmer elektronisk. Siden den tid har situasjonen endret seg dramatisk. Mange delegater ville risikere å få inndratt sine permisjoner og enda flere ville hatt utfordringer med å holde fokus på de viktige valgene slik hverdagen for den enkelte sykepleier er nå.
Forbundsstyret i NSF vedtok derfor tirsdag kveld at fylkesmøtene skulle utsettes til tidligst medio september.  Forbundsstyret vil i juni ta en «fot i bakken» og gjør eventuelle nye vurdering.

Avgjørelsen om å ikke ha et fysisk fylkesmøte er uendret. Valgene vil foregå elektronisk der delegatene kan avgi stemmer på telefon, PC eller ipad der de befinner seg under avviklingen av fylkesmøtet. 

Ikke nytt fylkesstyre før over sommeren
-          For det sittende fylkesstyret innebærer dette at de må inneha vervene sine i minst et halvt år til. Tilbakemeldinger jeg har fått fra styremedlemmene tyder på at det er en utfordring de fleste tar på strak arm.  Egentlig tenker jeg at utfordringen er større for de som har stillet til valg på nytt fylkesstyre. De har vært i «valgkampmodus» i flere uker og de to som stilte til vervene som fylkesleder og nestleder har forberedt seg på å tiltre sine heltidsverv fra 1.april. Jeg har vært i kontakt med begge, og de har gitt uttrykk for forståelse for vedtaket, sier Horpestad.

Fylkeslederen håper på samme forståelse fra alle som har stillet til valg til nytt fylkesstyre – og at alle opprettholder sitt kandidatur selv om valget er utsatt med et halvt år.

Nytt møte – samme delegater
Det er ikke bare de som stiller til valg som nå må vente et halvt år før valgene finner sted. Også de som skal velge dem må vente like lenge før de får være delegater ved fylkesmøtet.

-          Alle valgte delegater har i dag fått informasjon fra forbundsleder om bakgrunnen for hvorfor fylkesmøtet er utsatt – og der de blir gjort oppmerksom på at det er dem som er valgte delegater når fylkesmøtet omsider blir avholdt.  De som er valgt som delegater – og nominasjonskomiteens medlemmer -  må nå informere arbeidsgiver om at de ikke lenger har behov for permisjon. Da må de søke ny permisjon når tidspunkt for nytt fylkesmøte er fastsatt, avslutter fylkesleder Nina Horpestad.