Utsettelse av fylkesmøter 2020

Av Elise Steen, 19.03.2020

Forbundsstyret vedtok i møte 17. mars at alle fylkesmøter utsettes til medio september 2020. Avgjørelsen er tatt på bakgrunn av koronautbruddet, og den utfordrende situasjonen dette medfører i helsetjenesten, for medlemmene og for befolkningen forøvrig. 

Forbundsstyret vedtok samtidig at perioden til sittende fylkesledelse og fylkesstyrer forlenges tilsvarende. I løpet av juni vil forbundsstyret ta en ny vurdering i forhold til tidspunkt for fylkesmøtene. 

NSF har bedt alle kandidater opprettholde sitt kandidatur, og nominasjonskomiteens innstilling gjelder.

Bestemmelsen om at fylkesmøtene skal avholdes som rene valgmøter hvor valgene gjennomføres elektronisk, opprettholdes.