Fylkesmøte/valgmøte utsettes

Av Cecilie Hofstad Opheim, 19.03.2020

Forbundsstyret har vedtatt å utsette fylkesmøte/valgmøte i fylkene til medio september 2020. Nåværende fylkesledelse og fylkesstyrene prolongeres tilsvarende. Forbundsstyret tar en ny vurdering av tidspunktet for gjennomføring av fylkesmøtene medio juni 2020.

Dette betyr at hele valgprosessen settes på vent. Valgte delegater og kandidater som stiller til valg oppfordres til å opprettholde sine kandidatur.

NSF vil komme tilbake med mer informasjon når tiden for fylkesmøte/valgmøte nærmer seg.