Fylkesmøtet utsatt

Av Karen-Margrethe Brasetvik, 19.03.2020

Torsdag 26. mars skulle delegater fra Akershus, Buskerud og Østfold valgt ny fylkesleder, to nestledere og nye fylkesstyremedlemmer til NSF Viken. Det skulle skjedd på et felles fylkesmøte. Nå har NSF bestemt at det sittende fylkesstyret skal sitte frem til midten av september.  Det innebærer at NSF Østfold fortsetter litt til og Karen Brasetvik fortsetter som fylkesleder frem til ny fylkesleder er valgt i NSF Viken.

- Jeg har stor forståelse for at NSF ikke fant det forsvarlig å gjennomføre fylkesmøtene slik situasjonen nå er, sier Brasetvik i en kommentar.

Det fysiske fylkesmøtet ble avlyst for flere uker siden og det ble da besluttet å avholde et virtuelt fylkesmøte der delegatene kunne avgi stemmer elektronisk. Siden den tid har situasjonen endret seg dramatisk. Mange delegater ville risikert å få inndratt sine permisjoner og enda flere ville hatt utfordringer med å holde fokus på de viktige valgene slik hverdagen nå er for den enkelte sykepleier.

NSFs forbundsstyre vedtok derfor tirsdag 17. mars at fylkesmøtene skulle utsettes til tidligst medio september.  Forbundsstyret vil i juni ta en «fot i bakken» og gjøre eventuelle nye vurdering.

Avgjørelsen om å ikke ha et fysisk fylkesmøte er uendret. Valgene vil foregå elektronisk der delegatene kan avgi stemmer på telefon, PC eller Ipad der de befinner seg under avviklingen av fylkesmøtet. 

Ikke nytt fylkesstyre før over sommeren
- For det sittende fylkesstyret innebærer dette at de må inneha vervene sine i minst et halvt år til. Tilbakemeldinger jeg har fått fra medlemmer og tillitsvalgte tyder på at det er stor forståelse for at de som sitter i vervene i dag fortsetter til det er mulig å gjennomføre valg på en ordentlig måte. Utfordringen er nok større for de som har stillet til valg på nytt fylkesstyre. De har vært i «valgkampmodus» i flere uker. Det gjelder ikke minst de fem som stiller til vervene som fylkesleder og nestledere. Fylkeslederen håper at alle opprettholder sitt kandidatur selv om valget er utsatt med et halvt år.

Nytt møte – samme delegater
Det er ikke bare de som stiller til valg, som må vente et halvt år før valgene finner sted. Også de som skal velge dem, må vente like lenge før de får være delegater på fylkesmøtet. Til fylkesmøtet i NSF Viken er det valgt 224 delegater; 85 fra Akershus, 87 fra Buskerud og 52 fra Østfold.

- Alle valgte delegater har fått informasjon fra forbundsleder om bakgrunnen for hvorfor fylkesmøtet er utsatt – og der de blir gjort oppmerksom på at det er de som er valgte delegater når fylkesmøtet omsider blir avholdt.  De som er valgt som delegater – og nominasjonskomiteens medlemmer -  må nå informere arbeidsgiver om at de ikke lenger har behov for permisjon. De må søke ny permisjon når tidspunkt for nytt fylkesmøte er fastsatt, avslutter fylkesleder Karen Brasetvik.

 Nominasjonskomiteens innstilling til vervene som skal bekles er slik:

Leder

Linda Lavik, Buskerud

Nominasjonskomiteens flertallsinnstilling 

Øvrig kandidat

Tiril Bringsrud Svensen, Akershus

Nestleder

Dag Werner Larsen, Østfold

Tiril Bringsrud Svensen, Akershus

Nominasjonskomiteens enstemmige innstilling

 

Øvrige kandidater (i alfabetisk rekkefølge)

Jana Hoffmann, Akershus

Linda Lavik, Buskerud

Rita Standal, Østfold

 

Fylkesstyremedlemmer Buskerud

Live Gusfre

Kjersti Engedal

Kristine K. Ask

Tom Frost

Varamedlemmer

1.  Heidi Smestad Hvaal

2. Elise Eriksen

3. Heidi Haugen

4. Irene Kronkvist 

Fylkesstyremedlemmer Østfold

Ann-Chatrin L. Leonardsen

Elisabeth Stø

Rita Standal

Øyvind Moksness

Varamedlemmer

1. Hege Urdal

2. Irene Boye

3. Gro Irene Lund

4. Martin Ruud-Reke

Fylkesstyremedlemmer Akershus

Berit Langset

Cathrine Enger Lunde

Jana Hoffmann

Eivind Sogn

Varamedlemmer

1. Audun Moe

2. Evy Helene Gamst

3. Tove Lise Steinseth (fra Buskerud)