Sentrale avtaler om utvidet arbeidstid

Av Trude Hansen, 20.03.2020

Arbeidsgiverorganisasjonene Spekter, KS, Virke og NHO har inngått sentrale avtaler med NSF (Unio) om utvidet arbeidstid.

 

Helt siden korona utbruddet startet, har det vært tett kontakt mellom NSF og de ulike arbeidsgiverne i Buskerud. Mange arbeidsgivere startet med å kontakte lokale tillitsvalgte for å forhandle om avtaler som gir utvidet arbeidstid. De tillitsvalgte har jobbet hardt og har strukket seg langt for å møte de store og nye behovene vi har sett de siste ukene.

Nå er det inngått avtaler sentralt. Dette handler om hvordan sykepleieressursene best mulig kan brukes.

Dette er avtaler som skal tas i bruk der hvor man med bakgrunn i koronaepidemien ser at det er behov for økt arbeidsressurs.

NSF mener at de avtalene som er inngått sentralt, dekker behovene for både utvidet overtid og større fleksibilitet i denne situasjonen. Avtalene er inngått etter Arbeidsmiljølovens §10-12(4).

Det er en utfordrende tid. Ikke bare for sykepleiere, men også for hele samfunnet samfunnet. Vi må å ta vare på sykepleieres psykiske og fysiske helse og sikkerhet i denne krisen. Ellers vil ikke sykepleiere kunne ta vare på oss. 

Det er derfor helt avgjørende, som det står i avtalene, at lokale parter i drøftingene om turnusplanen har et særskilt fokus på arbeidstidens lengde, antall vakter i strekk og hvileperiode mellom vakter.

Tillitsvalgt skal i tillegg ha tilgang på oversikter som viser den enkelte sykepleiers samlede arbeidstid. Det skal også foreligge en oversikt som viser eventuelle brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Avtalen åpner for å ta i bruk inntil 12,5 timers vakter, men dette må vurderes nøye i hvert tilfelle. Dette både i forhold til arbeidets art, sykepleierenes helse og smittesituasjonen. Forskning viser at faren for gjøre feil, stiger betraktelig etter 8 timer på jobb.

Det er veldig viktig at både arbeidsgiver og tillitsvalgte ivaretar helseperspektivet på arbeidstidsordninger.

I tillegg så har arbeidsgiver ansvar for å lage turnuser som er innenfor avtale og lovverk. Det vil si at feks ansatte minimum skal ha halvparten fri av røde dager. 

 

Her kan du lese de forskjellig avtalene:

Avtalen som er inngått for medlemmer i Spekter 

Avtalen som er inngått for medlemmer i Virke 

Avtalen som er inngått for medlemmer i KS 

Avtalen som er inngått for medlemmer i Staten

Avtalen som er inngått mellom NSF og NHO

Avtaler om utvidede rammer for overtid og avvik fra arbeidsmiiljølovens bestemmelserEr det noe du lurer på, så send mail til buskerud@nsf.no

 

For deg som er tillitsvalgt, finnes det egne sider. Du må være logget inn:

https://www.nsf.no/www/medlemsnett/min-side/artikkellister/tv?p_dimension_id=559788