Ubemannet fylkeskontor

Av NSF Troms, 20.03.2020

Grunnet korona-pandemien er fylkeskontoret i stor grad ubemannet, da våre ansatte er pålagt å arbeide hjemmefra inntil videre.

Personlige oppmøter på fylkeskontoret bør unngås så langt det lar seg gjøre, og erstattes med møter på skype eller telefon.