Korona – spørsmål og svar til medlemmer

Av NSF Troms, 20.03.2020

Informasjonen om koronasituasjonen kan endre seg raskt og det er derfor viktig å søke oppdatert kunnskap hos myndighetene om hva som gjelder.

I den situasjonen vi står i er det mange spørsmål og stort informasjonsbehov. Vi har samlet de hyppigste spørsmålene og svarene fra våre medlemmer under.

Dersom du har andre spørsmål som du trenger svar fra hos Norsk Sykepleierforbund, kontakt din nærmeste tillitsvalgt eller hovedtillitsvalgt. Dersom du ikke har dette, kontakt ditt fylkeskontor på tlf. 994 02 409, innvalg 3.

https://www.nsf.no/vis-artikkel/4905962/1788254/Korona-%E2%80%93-sporsmaal-og-svar-til-medlemmer