Fylkesmøtet utsatt

Av NSF Troms, 20.03.2020

På fylkesmøtet i slutten av mars skulle delegater fra Troms og Finnmark valgt ny fylkesleder, to nestledere og nye fylkesstyremedlemmer til NSF Troms og Finnmark. Som kjent er fylkesmøtet utsatt. 

Nå har NSF bestemt at det sittende fylkesstyret skal sitte frem til midten av september.  Dette innebærer at NSF Troms fortsetter litt til og Hanne Marit Bergland fortsetter som fylkesleder frem til ny fylkesleder er valgt i NSF Troms og Finnmark.

Det fysiske fylkesmøtet ble avlyst for flere uker siden og det ble da besluttet å avholde et virtuelt fylkesmøte der delegatene kunne avgi stemmer elektronisk. Siden den tid har situasjonen endret seg dramatisk. Mange delegater ville risikert å få inndratt sine permisjoner og enda flere ville hatt utfordringer med å holde fokus på de viktige valgene slik hverdagen nå er for den enkelte sykepleier.

NSFs forbundsstyre vedtok derfor tirsdag 17. mars at fylkesmøtene skulle utsettes til tidligst medio september.  Forbundsstyret vil i juni ta en «fot i bakken» og gjøre eventuelle nye vurdering.

Avgjørelsen om å ikke ha et fysisk fylkesmøte er uendret. Valgene vil foregå elektronisk der delegatene kan avgi stemmer på telefon, PC eller Ipad der de befinner seg under avviklingen av fylkesmøtet. 

For det sittende fylkesstyret innebærer dette at de må inneha vervene sine i minst et halvt år til.