Helsedirektoratet om prioriteringer av helsetjenester for gravide under Koronakrisen i Norge

Helsedirektoratet har kommet med utkast til råd til helse- og omsorgstjenesten, slik at alle sykehus og kommuner skal likebehandle pasienter i Norge i den situasjonen vi nå befinner oss i.

Råd fra helsedirektoratet om prioriteringer av helsetjenester under Koronakrisen i Norge

Helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom

  • Alle nyfødte skal følges opp med 6 ukers kontroll
  • Barnevaksinasjonsprogram
  • Barn og unge med spesielle behov, eller familier det er bekymring for, følges opp.

Gravide

  • Gravide som har påvist sykdom eller er i risiko for å utvikle sykdom eller skade for seg selv og fosteret, eller barnet på sikt, skal prioriteres.

 

Les mer her:
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/rad-om-prioritering-av-helsehjelp-i-norge-under-koronakrisen