Amming og korona - råd til helsepersonell

Nasjonal kompetansetjeneste har i samarbeid med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk barnelegeforening utarbeidet en anbefaling om amming og COVID-19 for helsepersonell.

Dokumentet vil bli gjenstand for fortløpende revisjon når kunnskapsgrunnlaget endres.

 

Finnes på denne nettside: https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-amming-nka