Unntakstilstand i NSF

Av Linda Lavik, 22.03.2020

Akkurat nå er hele landet i unntakstilstand for å redusere korona smitte. NSF har derfor avlyst alle møter, kurs og konferanser fram til sommeren. Hovedtariffoppgjøret er utsatt til høsten.

NSF tillitsvalgte gjør en stor innsats for å sikre helsetilbudet i en krevende tid.

I disse tider er sykepleiernes kompetanse avgjørende for å sikre befolkningen gode helsetjenester. Det handler om å forebygge og redusere smitte, prioritere, koordinere, observere og iverksette nødvendige tiltak. I tillegg handler det om å informere og trygge pasienter og pårørende i en svært krevende situasjon. Det handler om sykepleie.


Derfor sitter nå NSFs tillitsvalgte lokalt og nasjonalt i møter med landets arbeidsgivere. Det handler om hvordan vi kan bruke sykepleierressursene best mulig. Alle arbeidsgiverorgansisasjonene har inngått sentrale avtaler om utvidet arbeidstid. Du finner oppdatert informasjon om dette i dette nyhetsbrevet og NSFs hjemmesider.

For NSF Buskerud betyr det at fylkeskontoret i Sankt Olavsgate 2 i Drammen er stengt for besøkende. Men vi er veldig tilgjengelige likevel. Ansatte og fylkesleder har hjemmekontor inntil videre. Vi svarer på alle henvendelser på e-post og telefon, men er ikke til stede på fylkeskontoret. Vi svarer i løpet av 1-2 dager når du sender e-post til buskerud@nsf.no Medlemmer og tillitsvalgte tilbys møter på Skype e.l.

Fylkesmøtet som skulle valgt nytt fylkesstyre og ny fylkesleder, var planlagt til 26. mars, men dette er utsatt til høsten. Delegatene som er valgt vil få mer informasjon om hvordan dette skal gjennomføres. Fylkesleder og fylkesstyret i Buskerud fortsetter inntil videre. De som er kandidater til fylkesleder, nestleder og fylkesstyremedlemmer håper vi vil stille opp, selv om de må vente med å få avklart valget til høsten.

Feiringen av den internasjonale sykepleierdagen 12. mai på Union Scene, må avlyses. Vi skulle hatt foredrag av Gro Hammerseng-Edin og solidaritetssykepleier og musiker Marthe Valle. Vi skulle delt ut pris for årets sykepleier og årets sykepleieleder. Alle lokale faggrupper skulle fått vist seg fram!

Vi hadde også annonsert feiring av sykepleierdagen i Hallingdal og i Numedal, men dette må også avlyses. Vi håper at vi kan få til noe i erstatning, når denne situasjonen er over. Det er sykepleiernes og jordmødrenes år, og vi trenger å komme sammen for faglig påfyll og markering.

Sykepleierkongressen er utsatt til 2021. Faggrupenes arrangementer er avlyst også.

Men det som gjelder nå er at hele landet er i en unntakstilstand. Skal vi klare å redusere smittefaren, krever det stor innsats fra hele befolkningen. Det handler om å vise samhold og solidaritet med dem som trenger det mest. Som sykepleiere er vi spesielt godt rustet til å møte denne typen utfordringer.