Jordmødre får utvidet takst for telefon- og videokonsultasjon

Av NSF, 22.03.2020

Det ble enklere for fastleger å gjøre telefon- og e-konsultasjoner med utvidete takster fra 16. mars. Jordmorforbundet gikk i dialog med Helsedirektoratet for å få på plass en lignende avtale med utvidet takst for jordmødre. 

Jordmorforbundets sendte formell henvendelse om utvidet takst for jordmødre til Helsedirektoratet og fikk gjennomslag for viktig tiltak

Jordmorforbundet registrerte at på grunn av situasjonen med koronaviruset ble det enklere for fastleger, avtalespesialister og legevakt å gjennomføre konsultasjoner uten fysisk kontakt med pasientene med utvidete takster. Vi arbeidet for å få på plass tilsvarende ordninger for landets jordmødre som nå er i orden.

-Jordmødre etterspør nå også utstyr til videokonsultasjoner. Vi ønsker å bidra til å hindre smittespredning med slike tiltak som fører til at flere gravide kan være hjemme og få nødvendig oppfølging på en trygg og sikker måte. Pandemien vil i tillegg føre til økt trykk på helsetjenesten og da må vi rigge på plass effektive løsninger, sier leder i Jordmorforbundet Hanne Charlotte Schjelderup. -Det er kun 3500 jordmødre i Norge som skal ivareta omlag 55000 gravide og fødsler årlig. I kommunen arbeider 464 kommunejormødre. Vi står i frontlinjen og har allerede fått påvist Covid19 smitte blant våre jordmødre. Utstyr til og takst for videokonsultasjon må raskt på plass av myndighetene. 


Helsedirektoratet var positiv til Jordmorforbundets forslag om utvidet takst for jordmødre

Jordmorforbundet fikk 17. Mars til svar på vår formelle hendvendelse at Helsedirektoratet ville vurdere denne type tiltak for flere grupper nå, også for jordmødre.

-Dette er et veldig fint tiltak fra myndighetene og vil avlaste situasjonen i en krevende tid, sier Schjelderup. -Det bør sees på om det er mulig å legge til rette for videokonsultasjoner i større grad som et viktig bidrag til  å berolige og normalisere situasjonen for gravide som naturlig er litt bekymret og har økt informasjonsbehov i disse tider. Vi har også gravide i karantene og isolasjon. 

Nå er løsningen på plass og jordmødre får refusjon for videokonsultasjoner


Helsepersonell som må behandle pasienter via nettmøte på grunn av smitteverntiltakene, skal nå få refusjon fra staten.

– Fysioterapeuter, jordmødre, kiropraktorer og andre som jobber for kommunen vil få takster for videokonsultasjoner. Dette har det blitt jobbet med i rekordfart, sier helseminister Bent Høie (H) til NRK.

Takstene er identisk med det legene har fått og trer i kraft mandag 23. Mars. I forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2-viruset kan takstene 1a, 1b og 1c benyttes ved telefonkonsultasjoner og ved videokonsultasjoner av jordmor fram til 01.09.20. HELFO kommer med mer informasjon når dette offentligjøres 23.03.20.

Helsedirektoratets nyhetssak om dette finner du her:

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/na-apnes-det-for-at-flere-behandlere-kan-ha-konsultasjoner-pa-video-og-telefon

 

Og Helfo har lagt ut sin oppdaterte informasjon her:

https://www.helfo.no/korona