Oslo-nytt

Av Gry Renate Bergskaug, 23.03.2020

Det er mye som skjer i Oslo i disse tider.

Norsk Sykepleierforbund i Oslo ønsker å informere tillitsvalgte og medlemmer om store og små nyheter. Se vedlagt nyhetsbrev.