Spørsmål om ferie

Av Gry Renate Bergskaug, 24.03.2020

NSF Oslo får mange henvendelser fra medlemmer med spørsmål om ferie. Hvilke lover gjelder?   Kan man få flyttet på en avtalt ferie? Kan jeg jobbe i ferien min?

 

 

Ferieloven gjelder fortsatt, i tillegg til at Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester.

Det er forbudt for helsepersonell som jobber pasientnært å reise utenlands nå. Når planlagte ferieturer må avbestilles, er det flere som ønsker å flytte på den avtalte ferien. Arbeidsgiver har styringsrett på ferien, og det skal gode grunner til for å flytte på en fastsatt ferie.  Det kan kun gjøres etter drøftinger mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

I ferien din kan du ikke jobbe hos samme arbeidsgiver. Vanligvis kan du jobbe hos en annen virksomhet i ferien din. I disse koronatider ønsker man å begrense antall steder sykepleiere jobber på, for å begrense smitten. Ingen vet hvor lenge dette utbruddet vil vare, så det kan være klokt å ta ferie når det er mulig. Alle trenger hvile og å fylle opp batteriene.

 

For mer informasjon, følg vedlagte lenker.

 

Lenke til Helsedirektoratet sin nettside:

 

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-har-vedtatt-omfattende-tiltak-for-a-hindre-spredning-av-covid-19#forbud-mot-utenlandsreiser-for-helsepersonell-som-jobber-med-pasientbehandling

Lenke til spørsmål og svar på NSF sin nettside:

https://www.nsf.no/vis-artikkel/4905962/17036/Korona-–-sporsmaal-og-svar-til-medlemmer

Lenke til ferieloven:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1988-04-29-21