Hjemmefødselstilbudet i koronatider

Av Cathrine Trulsvik, 25.03.2020

Jeg ønsker å dele noen tanker jeg har som jordmor utenfor institusjon i disse tider. Jeg har jobbet som jordmor i 20 år. De siste 10 dagene har jeg fått mange henvendelser fra kvinner som ønsker hjemmefødsel. Jeg vet det er mange jordmødre rundt om i landet som også har blitt kontaktet.

Jeg ønsker å dele noen tanker jeg har som jordmor utenfor institusjon i disse tider. Jeg har jobbet som jordmor i 20 år. Flere år på fødeavdelinger og i den kommunale helsetjenesten som jordmor på helsestasjon. Fra 2011 til 2016 jobbet jeg sammen med en annen jordmor om å tilby hjemmefødsler. De første årene var vi 4 jordmødre i en gruppe, de siste åra var vi bare 2. Vi to som var igjen jobbet med oppfølging i svangerskapet, fødsler i hjemmet og oppfølging i barsel. Dette gjorde vi på heltid. Totalt på disse 5 åra bistod vi rundt 200 hjemmefødsler.


I dag jobber jeg kun med svangerskapsoppfølging, fødselsforberedende kurs og barseloppfølging. I 2016 ble det økonomisk vanskelig å jobbe full tid med hjemmefødsler da vi ikke lenger kunne heve takst for 2 jordmødre til stede ved samme hjemmefødsel. Vi måtte begge to finne oss en annen jobb for å ha en lønn vi kunne leve av.


Litt statistikk: I 2015 var det 169 planlagte hjemmefødsler i Norge. I 2018 var det 103. Videre viser statistikken at der det finnes jordmødre som fremdeles tilbyr hjemmefødsler, der er tallene høyest. Hjemmefødsler er ingen trend, det er et behov for en del kvinner. Det kan virke som dette behovet ikke tas særlig hensyn til; Ikke til vanlig, ei heller nå når helsevesenet og sykehuset preges av store og omfattende smittevernhensyn.


De siste 10 dagene har jeg fått mange henvendelser fra kvinner som ønsker hjemmefødsel. Jeg vet det er mange jordmødre rundt om i landet som også har blitt kontaktet. De jeg har hørt fra er gravide med termin fra nå av og ut til juni. Alle sammen har tenkt tanken om hjemmefødsel som en mulighet tidligere, men har ikke forfulgt tanken da de ikke har funnet jordmødre som kan ta på seg jobben. Noen av de jeg har hatt kontakt med, HAR planlagt hjemmefødsel fra starten av, men har fått planene skrinlagt nå da jordmødre med annen jobb (dvs jobb på helsestasjon eller sykehus) får beskjed fra høyere hold at de ikke kan ha to jobber/ikke stille seg disponible for hjemmefødsler i tillegg til å jobbe et annet sted.


Det er en fantastisk jobb som gjøres inne på sykehusene og på fødeavdelingen. Målet er at færrest mulig skal smittes og at de som er smitta skal få behandling og ikke videreføre smitten. Det er særdeles viktig at ikke helsepersonell smittes i denne perioden vi er i og har foran oss. Vi er nødt til å holde oss friske.


Derfor er det fullstendig uforståelig for meg at det ikke engang vurderes at friske kvinner med et sunt og friskt svangerskap bak seg kan ha andre mulige fødesteder enn inne på et sykehus.
Fra før av så oppfordres alle som ikke er så syke at de trenger å få behandling på sykehus å holde seg hjemme i isolasjon. Sykehusene er nå forbeholdt de som er syke. Med unntak av kvinner som skal føde...


Bør det ikke være mulig å kunne tilby de som føler det trygt å enten føde hjemme eller sette i stand et provisorisk fødesenter i passelig avstand fra sykehusene? Det finnes stor vilje og kreativitet til å gjøre om hotelletasjer til oppholdssteder for folk som trenger å isoleres. Hvorfor ikke gjøre om egnede lokaler til mulig fødestue for friske gravide som følger de faglige retningslinjene for å kunne velge fødsel utenfor ordinær fødeavdeling eller hjemmefødsel?
Er det noe vi vet i dagene, ukene og månedene som kommer, så er det at kvinner skal føde. Dette kan ikke utsettes.


Det blir verken flere eller færre av dem i disse tider. Om noen av jordmødrene fra føde/barsel ble satt til å jobbe på en smittefri fødestue utenfor sykehuset, ville vel det være en praktisk og god løsning for å håndtere smitteutfordringene vi har.


Jeg og mange andre jordmødre har tatt til orde for Caseload Midwifery Care tidligere. Nå er tiden inne. Det kreves ikke mer enn et lokale (for eksempel en etg på et hotell), noen friske jordmødre og en jordmorbag med det nødvendige utstyret. Kvinnene kan enten komme til det provisoriske fødehuset eller jordmor kan dra hjem til kvinnen i latensfasen og eventuelt være hos henne under fødsel.


Kvinner som føler seg tryggest på sykehus eller de som trenger mer overvåking og/eller medisinsk hjelp får selvfølgelig mulighet til å føde på sykehuset.
Målet må jo være å avlaste sykehus og personell, holde friske mennesker utenfor de mest smitteutsatte stedene samt begrense smittemulighetene så mye som mulig.


En annen ting som bekymrer meg i økende grad som tida går, er kvinnenes psykiske helse. Både nå, under fødsel og i tiden etterpå. De som er gravide nå og snart skal føde (ca 5000 kvinner pr måned på landsbasis) har INGEN retrett mulighet. De MÅ gjennomføre. For mange er det en stor psykisk belastning allerede nå, med inntil 10 uker igjen av svangerskapet. De ser for seg et ukjent antall senarioer i en situasjon der det allerede er mye uforutsigbart. De som ble gravide for 38 – 28 uker siden hadde ingen ide om hva som skulle bli fødselens og barseltidens utfordringer. Vi som er jordmødre, er utdanna til og har en moralsk og faglig plikt til å stille opp for disse kvinnene. Ikke bare med omsorg, munnbind og antibac men med gode, kreative løsninger for hvordan disse ukene framover skal løses.


Hvis vi ikke anerkjenner kvinnenes behov for trygghet nå kommer vi til å påføre ganske mange familier store utfordringer inn i fremtida,


Beste hilsen jordmor Cathrine Trulsvik