Korona - spørsmål og svar

Av NSF

Her vil vi fortløpende besvare spørsmål fra medlemmer, samt dele informasjon vedrørende koronavirus og våre arbeidsoppgaver.

Videre vil vi henstille alle til å være solidariske med hverandre, og huske på tillitsvalgte og ledere som også opplever massivt press i disse dager. Vi støtter hverandre gjennom en vanskelig tid, og håper at vi skal klare å ivareta pasientene som blir syke på best mulig måte.

 

Ta vare på hverandre, være en god kollega og sammen kan vi skape samhold og stolthet over jobben vi gjør!!