Korona - spørsmål og svar

Av Tone Moan Nordby, 25.03.2020

Som sykepleier har du en svært viktig rolle i arbeidet mot koronaepidemien. I tillegg har du sikkert et stort informasjonsbehov. NSF har samlet spørsmål og svar for medlemmer og tillitsvalgte. Les mer her!

Vi anbefaler alle medlemmer å lese disse sidene: Spørsmål og svar for medlemmer. Disse sidene oppdateres kontinuerligs, så følg med fremover. Ved behov for bistand i enkeltsaker, kontakt tillitsvalgt eller hovedtillitsvalgt. Dersom du ikke har dette, kontakt fylkeskontoret på 99 40 24 09 eller epost nordland@nsf.no

Tillitsvalgte har tilgang på egne infosider: Informasjon til tillitsvalgte (krever innlogg). Her vil dere også finne veiledning ved spørsmål om permittering. Ved drøftinger om permittering og/eller utsendelse av permitteringsvarsel, ønsker vi at dere involverer fylkeskontoret på epost nordland@nsf.no.