Fleksible helsesykepleiere i Bærum

Av Elin Lundby, 25.03.2020

Helsesykepleiere i skolehelsetjenesten i Bærum kommune har i forbindelse med koronavirusutbruddet blitt omdisponert til andre oppgaver. Mange jobber nå med smittetesting - i telt utenfor legevakten i Bærum. NSF Akershus hørte de frøs - og sendte ut fleecejakker for å gjøre jobben mer levelig.

Blir du henvist til å testes for koronavirus i Asker og Bærum blir du henvist til en parkeringsplass og et telt ved Asker og Bærum legevakt. Mange av de som jobber her er helsesykepleiere fra skolehelsetjenesten. Som eksperter på forebyggende helsearbeid er det trygt å vite at det er solid kompetanse i første rekke i bekjempelsen av koronaviruset. 

Men arbeidsforholdene er kummerlige. Ute i teltet er det lite som beskytter mot været utenfor, og det er lite varme i smittevernfrakken. Frosne medlemmer tok kontakt med NSF Akershus, som umiddelbart sendte ut NSFs fleecejakker for å gjøre det litt lettere å holde varmen. 

Det er mange som utfører arbeidsoppgaver på nye måter, på nye steder, innenfor andre felt og på nye arbeidssteder. Ta vare på hverandre og ønsk hverandre vel!