Tilbud om tjenestestøtte til Jordmødre

Av Kristin Holanger, 26.03.2020

Jordmorforbundet samarbeider med RBUP og Landsforeningen 1001 og støtter nytt tilbud om tjenestestøtte til jordmødre for å bidra til at gravide og barselkvinner får det best mulig i denne spesielle tiden.  

Koronapandemien har ført til endringer i hverdagen for alle.  Jordmorforbundet vet at alle landets jordmødre gjør hva de kan for å tilpasse seg ny hverdag, opprettholde og videreutvikle jordmortjenestene.  

Jordmorforbundet, RBUP og Landsforeningen 1001 ønsker å bidra til at gravide kvinner og ikke minst kvinner i barselperioden får det best mulig, i denne spesielle tiden, der mye av den vanlige støtten de har rundt seg kan være fraværende.

Gro Vatne Brean er psykologspesialist. Hun arbeider som spesialrådgiver i Seksjon for sped og småbarn, RBUP øst og sør, der hun blant annet har ansvar for videreutdanningen Psykisk helse i svangerskap og barseltid. Gjennom Institutt for tokologi og familiepsykologi arbeider hun dertil terapeutisk med sårbare foreldre i perinatalperioden. Hun har lang erfaring fra barnevern,barne-, ungdoms- og voksen-psykiatrien. Hun driver undervisning, veiledning, foredragsvirksomhet og er aktiv som fag- og populærvitenskapelig forfatter, og sitter i styrene i Landsforeningen 1001 dager, Mental helse under graviditet & etter fødsel samt Nordisk Marce. 

I sitt arbeid er hun opptatt av å gjøre kunnskap om nevrobiologi, utviklingspsykologi, tilknytning og ikke minst affektiv regulering tilgjengelig for alle. Hun er også opptatt av hvordan oppmerksomt nærvær, medfølelse og selvmedfølelse kan være nyttige verktøy i svangerskap og barseltid. Hun fremholder det avgjørende i å se og regulere egen sårbarhet i møte med andres sårbarhet, både som forelder og hjelper. 

Både gjennom utdanningen, og i annet privat arbeid, har hun utstrakt erfaring i å veilede jordmødre, sårbare kvinner og nybakte foreldre.  

Gro tok kontakt med Jordmorforbundet etter gårsdagens NRK artikkel «Nå kan du få jordmor inn i stua» (1) om videokonsultasjoner.  Hun sier «Det er et så godt tilbud at jordmødre kan møte kvinnene via skjerm.»

Landsforeningen 1001 er opptatt av kvinnenes mentale helse, og vil i samarbeid med RBUP tilby tjenestestøtte til jordmødre.

I møte med kvinner der jordmor blir bekymret for kvinnens psykiske helse kan jordmor, ved behov, søke ekstern veiledning og ta kontakt med psykolog Gro Vatne Brean, via mail gro.vatne.brean@r-bup.no og avtale tidspunkt for en samtale, for å få hjelp til å avklare videre tiltak.  (Selvfølgelig sendes mail uten sensitive opplysninger)

Takk til Gro, RBUP og Landsforeningen 1001 for initiativ til nytt tilbud for jordmødre i en spesiell tid!

 

 1 https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/na-kan-du-fa-jordmor-inn-i-stua-1.14957029