Kjære sykepleieledere og medlemmer!

Av Jan Arild Brandshaug, 27.03.2020

Jeg vil på vegne av styret i NSFs Landsgruppe av sykepleieledere sende våre varmeste tanker og stor takk til dere som ledere og sykepleiere.

 Dere har i disse dager noe av det mest krevende lederansvaret i vår helsetjeneste både i kommunene og i sykehusene. Som sykepleiere og ledere er vi den yrkesgruppen som er i frontlinjen i arbeidet og kampen mot koronarviruset. Vi merker alle dette! Spesielt dere som står ansikt til ansikt med de sykeste pasientene, kjenner stor belastning og stadig økt trykk i arbeidet dere utfører til daglig. Ifølge våre helsemyndigheter er ikke toppen av antall smittede nådd. Den vil med bakgrunn i ulike prognoser, først kunne komme i mai/juni. Kanskje også senere. Fortsatt er mye usikkert! Uansett, når tid toppen vil komme, må vi være forberedt på et stort innrykk av pasienter som skal ha avansert behandling og sykepleie. Det skal vi sammen kunne klare, bare vi fremover nå får sikret god tilgang på riktig og nok utstyr, slik at vi som ledere og sykepleiere kan beskyttes for ikke å bli smittet. Det må raskt på plass slik at vi kan få ivaretatt både en faglig forsvarlig sykepleie samt sikre tilstrekkelig personal – og pasientsikkerhet i et svært så krevende arbeid. Profesjonell og iherdig arbeidsinnsats og riktig kompetanse vil nå være med å gjøre en viktig forskjell i vårt samfunn ved at vi kommer oss gjennom denne krisen. Vi som ledere i sykepleietjenesten får virkelig brukt vår profesjonelle kompetanse i både helseadministrasjon, endringsledelse, fagledelse og logistikk. Dette viser virkelig igjen i det som rapporteres fra våre sykehus og i fra kommuner via ulike kanaler i media. Vi har i disse svært så krevende tider all grunn til å være:

«Tydelig, modig og faglig stolt»

Igjen en ekstra stor takk til dere alle

 

Hilsen

Styret i NSFs Landsgruppe av sykepleieledere

v/ Jan-Erik Nilsen

Leder LSL