Arbeidstilsynet om Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet

For å hindre potensiell smitte med det nye koronaviruset, er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare. Det er særlig viktig på arbeidsplasser der man er i kontakt med mange mennesker. Sist oppdatert: 27. mars 2020

 

Arbeidsgiver skal iverksette tiltak for å hindre smittespredning i virksomheten.

 

Bedriftshelsetjenesten kan kontaktes ved behov for bistand til slik risikovurdering og planlegging av tiltak.

 

Se egen temaside om risikovurdering

 

Skal samarbeide med de ansatte

 

Kartleggingen og risikovurderingen skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

 

Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet i verneområdet.

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte/

Følg råd fra helsemyndighetene

Risikoen for stor smittespredning vil kunne reduseres med god etterlevelse av smitteforebyggende tiltak. Dette gjelder spesielt i helsetjenesten, men også i andre virksomheter der man kommer i nær kontakt med andre mennesker.

Situasjonen er under utvikling og Folkehelseinstituttet følger den nøye. 
Her finner du oppdatert informasjon fra de norske helsemyndighetene om koronaviruset: Koronavirus – Temaside (fhi.no)