Vil sikre yrkessykdomsdekning ved Covid-19

Av NSF, 30.03.2020

Norsk Sykepleierforbund (NSF) krever at sykepleiere og annet helsepersonell som yter en ekstraordinær innsats for samfunnet under pandemien, sikres rettmessig yrkesskadedekning ved koronasmitte som fører til komplikasjoner eller død.

I et brev til Arbeids- og sosialdepartementet ber NSF om en forskriftsendring for å sikre sykepleiernes rettigheter i denne spesielle situasjonen.

- Med dagens regelverk vil det være mulig, men veldig vanskelig å få godkjent følger av Covid 19 som yrkesskade/yrkessykdom. Kravene til bevis for at Covid 19 er påført i arbeidet vil bare unntaksvis kunne oppfylles. Fra forsikringshold er det allerede signalisert at koronasmitte ikke gir rett til yrkesskadedekning.

- NSF har derfor henvendt seg til ansvarlig departement med krav om en forskriftendring som vil sikre rett til yrkesskadedekning for sykepleier og annet helsepersonell som får komplikasjoner eller dør som følge av Covid 19, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Brevet NSF har sendt Arbeids- og sosialdepartementet med krav om forskriftsendring for å få godkjent komplikasjoner/død som følge av Covid-19 som yrkesskade/yrkessykdom.