Krav om bedre forsikringsdekning under korona

Av NSF, 31.03.2020

Unio ved Norsk Sykepleierforbunds leder Lill Sverresdatter Larsen har i dag sendt krav til Spekter om utvidelse av forsikringsdekninger for arbeidstakere i forbindelse med koronasmitte. 

Alle arbeidstakernes forhandlingssammenslutninger stiller seg bak kravet.

I kravet vises det til at tillitsvalgte og medlemmer er svært bekymret for sitt arbeidsmiljø fremover, særlig knyttet til forhøyet risiko for smitte av Covid-19. Dette blir forsterket av forventet eksponering kombinert med knapphet på smittevernsutstyr

Fagforeningene har bedt om snarlig tilbakemelding på kravet. LO Stat, Akadermikerne Helse, YS og SAN har underskrevet brevet sammen med Unio.

Her kan du lese hele brevet som ble sendt i dag.

Krav om utvidelse av forsikringsdekninger for personell som eksponeres for covid (002).pdf