Riktig bruk av smittevernsutstyr.

Av Line Jørgensen, 06.04.2020

Bruk og gjenbruk av smittevernsutstyr.

Vi får mange spørsmål om riktig bruk og gjenbruk av smittevernsutstyr.

Her er link til FHI side om dette:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/personlig-beskyttelsesutstyr/