Helsedirektoratet : Oppdatert om Svangerskapsomsorg og Koronavirus

Norsk Gynekologisk Forening, Jordmorforbundet og Den norske Jordmorforening har samarbeidet med Helsedirektoratet om å få på plass oppdaterte råd for svangerskapsomsorgen i koronatiden.

Kommunene bør opprettholde svangerskapsomsorg etter anbefalinger i Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorg. 

Minimum anbefaling i vedlagt lenke  gjennomføres: Koronavirus-beslutninger og anbefalinger

Dersom den gravide er bekymret for egen eller fosterets helse, skal ekstra undersøkelser gjennomføres etter vanlige kriterier

Gravide kvinner som har kronisk sykdom eller svangerskapskomplikasjoner bør diskutere med egen lege om det er grunn til å utvise ekstra forsiktighet og behov for tilrettelegging på arbeidsplassen. 

Arbeidsgivere bør så langt som mulig skjerme ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er gravide for smitte av koronavirus (SARS-CoV-2)Ut fra et føre-var-prinsipp bør ikke helsepersonell som er gravide ta prøver av og behandle personer med mulig covid-19-sykdom. Spesielt bør aerosoldannende prosedyrer (intensivmedisinske/ luftveisprosedyrer) unngås.

Ved kronisk sykdom eller svangerskapskomplikasjoner anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver uten direkte pasientkontakt eller hjemmekontor, vurdert ut fra individuell risiko og lokal smittespredning. Tilrettelegging bør gjøres i samråd med arbeidsgiver.

Sykemelding er ikke anbefalt med mindre omplassering eller tilrettelegging for hjemmekontor ikke er mulig. Svangerskapspenger fra NAV kan vurderes.

Som en følge av tilbakemeldinger på ulik praksis til gravide har Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet besluttet å lage en tekst for Covid-19 på helsedirektoratets temaside svangerskapsomsorg, fødsel og barsel.

Les mer her for oppdaterte råd:  

https://www.helsedirektoratet.no/tema/svangerskap-fodsel-og-barsel