Sykepleiere kan få godkjent koronasmitte som yrkessykdom

Av NSF, 07.04.2020

 -  Dette har vært en viktig sak for oss og våre medlemmer og vi er fornøyde med at Regjeringen har lyttet til oss i denne saken, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

NSF sendte 270320 brev til departementet med krav om at koronasmitte tas inn i yrkessykdomsforskriften for at helsepersonell skulle få godkjent Covid 19 som følge av smitte på jobben som yrkessykdom. I dag har regjeringen varslet at forskriften er endret.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/yrkesskadeerstatning-ved-koronasmitte/id2697065/

Sykepleiere kan nå få full yrkesskadeerstatning ved eventuelle uførhet, varig mén eller død som følge av komplikasjoner etter koronasmitte.

De aller fleste som blir smittet av koronaviruset blir helt friske. Likevel er det viktig at de som blir smittet sørger for god dokumentasjon med én gang smitte er påvist i tilfelle du skulle få varig skade. Ta vare på prøveresultater/epikriser og få en bekreftelse fra arbeidsgiver på at du har arbeidet opp mot Covid 19-pasienter. Beskriv gjerne situasjonen der det kan tenkes du er blitt smittet. Dersom det er mistanke om at en spesiell pasient har vært smittekilden, bør dette forklares nærmere.

Skyldes smitten at du er blitt hostet på eller andre mer konkrete hendelser, eks manglende smittevernutstyr, er det viktig å beskrive hendelsen i detalj i skademeldingen. Sørg for at det skrives en intern skademelding/avviksmelding. I tillegg må smitten meldes NAV som yrkessykdom dersom du mener du har fått en varig skade etter smitten. Det er arbeidsgivers ansvar å melde skaden til NAV, men dersom det likevel ikke blir gjort må du selv sørge for det. Fristen for å melde til NAV er 1 år.