Korona og Spekter

Av Trude Hansen, 16.04.2020

Det kommer mye informasjon vedrørende arbeidstid i forbindelse med korona epidemien. Informasjon som gjelder Spekter (område 10, 11, og 13) finner du her.

Det ble enighet rundt en avtale om utvidede rammer for overtidsarbeid 14.3.

Deretter ble det enighet om en avtale om avvikende regler for arbeidstidsplanlegging og fordeling av arbeidstid den 20.3.  I etterkant av denne så utformet NSF ett skriv med spørsmål og svar.

Med bakgrunn i uenighet rundt tolkningen av denne avtalen ble det avholdt møte mellom partene.  Det ble da  8.4  enighet rundt ett tillegg til avtalen 20.3 i forbindelse med endring av prosenttillegg i forbindelse med overtidsarbeid (som henger sammen med endringer i arbeidstid grunnet korona).

Vedlagt ligger alle de forskjellige dokumentene.