Korona og KS

Av Trude Hansen, 17.04.2020

Det kommer mye informasjon vedrørende arbeidstid i forbindelse med korona epidemien. Informasjon som gjelder KS finner du her.

Det kom en felles uttalelse fra KS og forhandlingssammenslutningene den 13. mars.

Den 20. mars ble det underskrevet en avtale om unntak for arbeidsmiljøloven kapittel 10. I denne avtalen var NSF ikke med som selvstendig part.

I etterkant av denne så har NSF utarbeidet ett spørsmål og svar dokument som kom i revidert utgave den 24.3.

Med bakgrunn i uenighet rundt tolkningen av avtalen fra 20.3.2020 så sendte NSF og Delta inn ett brev til KS hvor de begrunner uenigheten sin. Dette er forståelsen av avtalen fra 30.03.2020

Arbeidsgiverorganisasjonen KS er av den oppfatning at avtalen også gir arbeidsgiver rett til å innføre 12,5 timers vakter på arbeidssteder hvor man ikke tidligere har hatt slike vakter, men hvor det nå anses nødvendig for å redusere bruk av overtid eller av smittevernhensyn. NSF er ikke enig i denne forståelsen av avtalen. Dersom din arbeidsgiver innfører 12,5 timers vakter, er du som ansatt forpliktet til å følge den turnusen som etableres.

Alle dokumentene ligger vedlagt.