Viktig informasjon om lønnsoppgjøret 2020

Av NSF, 21.04.2020

Alle tariffavtaler er forlenget til 15.9.20, det betyr at alle frister er tilsvarende forlenget. Hvis man ønsker å være omfattet av NSFs tariffavtalte for lønnsoppgjøret 2020 må man melde seg inn innen 15.9.20 og være utmeldt annen forening før 15.9.20. 

Vi ønsker deg velkommen som nytt medlem i NSF og Jordmorforbundet!