Covid-19 på listen over yrkessykdommer

Av Guro Strugstad Jenssen, 21.04.2020

Etter krav fra NSF har departementet endret yrkessykdomsforskriften, slik at helsepersonell kan få godkjent Covid 19 som følge av smitte på jobben, som yrkessykdom.

Forskriften er endret med virkning fra 1. mars 2020. Sykepleiere kan nå få full yrkesskadeerstatning ved eventuelle uførhet, varig mén eller død som følge av komplikasjoner etter koronasmitte.

 De aller fleste som blir smittet av koronaviruset blir helt friske. Likevel er det viktig at de som blir smittet sørger for god dokumentasjon med én gang smitte er påvist i tilfelle du skulle få varig skade.

  • Ta vare på prøveresultater/epikriser som bekrefter smitte.
  • Få en bekreftelse fra arbeidsgiver på at du har arbeidet opp mot Covid 19-pasienter.
  • Beskriv gjerne situasjonen der det kan tenkes du er blitt smittet. Dersom det er mistanke om at en spesiell pasient har vært smittekilden, skyldes smitten at du er blitt hostet på, eller andre mer konkrete hendelser, eks manglende smittevernutstyr, er det viktig å beskrive hendelsen i detalj i skademeldingen. Ta kopi av skademeldingen.
  • Sørg for at det skrives en intern skademelding/avviksmelding.
  • I tillegg må smitten meldes NAV som yrkessykdom dersom du mener du har fått en varig skade etter smitten. Det er arbeidsgivers ansvar å melde skaden til NAV, men dersom det likevel ikke blir gjort må du selv sørge for det. Fristen for å melde til NAV er 1 år.