Ny sats for 10 års ansiennitet i NHO- området, Pleie- og omsorgsoverenskomsten, fra1.4.2020

Av Gry Renate Bergskaug, 22.04.2020

Ved mellomoppgjøret i 2019 vedr Pleie- og omsorgsoverenskomsten mellom NHO og NSF, ble partene enige om at sykepleiere med 10 års ansiennitet rykker opp til ny lønnssats fra 1.4.2020.

 

De nye satsene  for sykepleiere med 10 års ansiennitet er:

Sykepleiere: 500 000

Spesialsykepleiere: 515 000

Sykepleier med Master: 530 000

 

Arbeidsgivere må sørge for at korrekt ansiennitet beregnes, og at sykepleiere med 10 års ansiennitet får utbetalt ny lønn etter korrekte satser ved første lønnskjøring etter 1.4.2020. Ansiennitet beregnes ut fra innlevert skriftlig dokumentasjon. Det er derfor  svært viktig at alle leverer attester og tjenestebevis til arbeidsgiver.