Åpent brev til politikerne i Oslo

Av Line Orlund, 22.04.2020

Når skolene nå starter opp igjen, er det viktig at helsesykepleierne i skolehelsetjenesten også tilbakeføres til sine opprinnelige jobber ved skolene. Helsesykepleierne har en viktig rolle for å ivareta og møte de mange skolebarna som nå kommer tilbake. Da må ikke elevene møte stengte dører. 

NSF Oslo har skrevet et åpent brev til politikerne, der vi krever at skolehelsetjenestens helsesykepleiere tilbakeføres. Det ligger også ved et notat fra faggruppe for helsesykepleiere i Oslo. 

Les brevet og notatet i filene som ligger vedlagt.