Arbeidernes internasjonale minnedag

Av NSF, 28.04.2020

I dag er Workers Memorial Day – Arbeidernes internasjonale minnedag. I år minnes vi spesielt arbeidstakere i helsevesenet verden rundt som har falt i kampen mot korona-viruset.

– Våre tanker går særlig til de mange sykepleiere som arbeider under ekstreme forhold og der flere har mistet livet, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

28 april er en dag for å minnes de som er blitt skadd eller drept i utøvelsen av sitt yrke. Naturlig nok er dagen i år viet de arbeidstakerne som kjemper i førstelinja mot covid19, der spesielt yrkesgruppene i helsevesenet og eldreomsorgen er utsatt.

Leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund (NSF) minnes sine kollegaer i dag.

– Sykepleierne er frontlinjen i kampen mot korona. Med vår kompetanse og tilstedeværelse reduseres smitte, liv reddes og symptomer lindres. Arbeidet vårt kan være en risiko for sykepleierne selv, og vi vet at internasjonale kollegaer dør av arbeidsbelastning og Covid-19. Tilstrekkelig og hensiktsmessig smittevernutstyr og nok hvile er nødvendig for å sikre at intet helsepersonell skal dø av eller på jobben sin. I dag minnes vi våre døde kollegaer, og fortsetter kampen for et trygt arbeidsliv, sier Lill Sverresdatter Larsen.

Les hele saken på unio.no.