Tilbudet til barn og unge i Jevnaker kommune

Av Linda Lavik, 29.04.2020

I dag har NSF sendt bekymringsmelding til fylkesmannen i Oslo og Viken ang tilbudet til barn og unge i Jevnaker kommune. Til tross for at det ikke er noen Korona-smitta pasienter eller ansatte i karantene, har helsesykepleiere og andre blitt omdisponert.

Det har lenge vært dårlig bemanning i helse og omsorgstjenesten i Jevnaker kommune. Det resulterte i at kommunen satte i verk kriseturnus 30. mars, der helsesykepleierne ble satt inn i turnus. Det betyr at barn og unge har vært uten tilbud i Jevnaker kommune i hele april måned, og slik er det fortsatt. NSF har ikke vært enig i dette. I tillegg ble sykepleierne som vanligvis jobber dag og kveld, beordret til å jobbe nattevakter. De må også jobbe hver 2. helg i kriseturnusen. NSF har forståelse for at kommunen må forberede seg på å ta i mot pasienter med Covid-19, men det er uheldig og uforståelig at det gjøres så store endringer, før krisen er et faktum. Sykepleiere stiller opp når det er behov for det og strekker seg langt, men disse tiltakene er ikke riktig.

Fylkesleder Linda Lavik og hovedtillitsvalgt har sendt bekymringsmeldingtil fylkesmannen pga tilbudet til barn og unge i kommunen