Derfor bør sykepleierne være med!

Av Nina Horpestad, 03.05.2020

Fylkesleder i NSF Rogaland reagerer når Aftenbladet på lederplass kritiserer sykepleiernes krav om representasjon i kommisjonen som skal granske Regjeringens håndtering av koronapandemien. I et innlegg i dagens nettavis begrunner hun hvorfor sykepleierne skal være med.

Aftenbladets leder onsdag 29.april inneholdt kritikk av sykepleiernes krav om representasjon i kommisjonen som skal granske regjeringens håndtering av koronaepidemien.

Når nasjonen gikk i unntakstilstand i midten av mars ble alle innbyggere og alle yrkesgrupper berørt. Noen yrkesgrupper mer enn andre. Kommuner og helseforetak innførte over natten nye arbeidstidsordninger med utstrakt bruk av ekstra lange vakter, overtid og høyere arbeidsbelastning.

Sprint-tempo for en maraton
NSF er helt på linje med arbeidsgiver når det gjelder at man må legge gode planer for et eventuelt Covid 19-utbrudd. Det var blant annet derfor NSF raskt inngikk sentrale avtaler som gav arbeidsgivere vide fullmakter til å endre arbeidstiden hvis pandemien skulle treffe med et så stort omfang at de vanlige reglene om endring av arbeidsplan og innføring av lengre vakter ikke kunne følges. Samtidig var det viktig å ta inn over seg at vi sto overfor en maraton som ville medføre at helsepersonell over tid, ja, over uker, måneder og halvår, ville få mye og krevende jobbing.

Våre erfaringer med hvordan arbeidsgivere i helse-Norge responderte på de utvidede fullmaktene de hadde fått tildelt mener vi vil gi viktige bidrag til granskningskommisjonens arbeid.

Førstehåndskjennskap.
Sykepleierne står for prøvetaking, smittesporing, reduksjon i smittespredning, de gjør forberedelser og iverksetter smitteverntiltak i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Sykepleierne står i luftveislegevakten, i luftveismottaket, ved intensiv- og respiratorpasienten, og utfører helsetjenester i hjem til brukere der langt de fleste er i en svært sårbar situasjon med tanke på smitte. Ikke minst – sykepleierne har vært en av yrkesgruppene som har medvirket til at smitte ikke har kommet på sykehjem og omsorgssentre.  Vi har kunnskap og erfaring hva angår mangel på smittevernsutstyr, hva det innebærer av risiko for helsepersonell og hvilke konsekvenser det kan få for pasientene.

Sykepleierne er kort sagt de som står i konsekvensene av Regjeringens krisehåndtering hver eneste dag. Å bli kritisert på lederplass for å si ifra om at granskningskommisjonen har behov for sykepleiernes inngående kunnskap og erfaring knyttet til situasjonen vi står i, ja det oppleves unektelig som uberettiget kritikk. Vårt erfaringsgrunnlag og kompetanse er viktig for granskningskommisjonen, og Aftenbladet burde, basert på deres dekning av pandemikrisen, også se det perspektivet.