Helsedirektoratets Webinar 11. mai om svangerskapsomsorgen

Av Nsf, 03.05.2020

Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Norsk forening for allmennmedisin, Jordmorforbundet og Dnj inviterer til webinar for jordmødre og fastleger som tilbyr svangerskaps- og barselomsorg 11. mai kl 14.00 – 15.30.

 

Programmet til webinar om svangerskapsomsorg er klart 

👉 Velkommen og om Helsedirektoratets veileder v/ Ellen Margrethe Carlsen, direktør avdeling Barn og unge, Helsedirektoratet

👉 Skjerming av gravide v/ Margrethe Greve-Isdahl, overlege, MD. Luft, blod- og seksuell smitte, Folkehelseinstituttet

👉 Forsvarlig smittevern v/ Mette Fagernes, seniorrådgiver PhD. Resistens og infeksjonssykdommer, Folkehelseinstituttet

👉 Det viktige møtet med gravide også i koronatid v/ Kari Løvendahl Mogstad, spesialist allmennmedisin, fastlege Munkholmen Legesenter, Trondheim, leder NFAs faggruppe for svangerskap og barns helse og Ståle Onsgård Sagabråten, spesialist i allmennmedisin og fastlege Nesbyen Legesenter

👉 Erfaringer fra/organisering av svangerskapsomsorg i Bjørnafjorden og Orkland kommune under koronaepidemien v/ Gry Albriktsen, avdelingsleiar jordmortenesta, Bjørnafjorden kommune og Linn Holberg, fagansvarlig jordmor, Orkland helsestasjon

👉 Digitale konsultasjoner v/ Nina Stangeland, rådgiver og jordmor KoRus Vest Bergen i samarbeid medLinda Helene Jolma,spesialrådgiver KoRus Øst og Brita K. Leivestad, spesialrådgiver KoRus Vest Bergen

👉 Hvordan møte sårbare kvinner i svangerskap og barseltid under Covid-19. Tjenestestøtte til helsepersonell v/ Gro Vatne Brean, psykologspesialist, spesialrådgiver, RBUP øst og sør

Webinaret streames her. Klikk på lenken: https://vimeo.com/413533102/926ae1acd8  
Det er gratis å delta. Opptak av foredragene vil også bli publisert i etterkant.

Spørsmål: Deltagerne er velkommen til å sende inn spørsmål på e-post i forkant og underveis i møtet.

Målgruppe
Målgruppen for webinaret er primært jordmødre og fastleger som tilbyr svangerskap- og barselomsorg. Webinaret er også relevant for ledere av helsestasjonstjenesten, personer med interesse for svangerskap- og barselomsorg og annet helsepersonell.


På programmet står blant annet nasjonale råd, smittevern, videokonsultasjoner og erfaringer fra praksis i små og store kommuner.

  • Sted: Webinaret streames fra Helsedirektoratet i Oslo. Det er gratis å delta og det er ingen påmelding. Opptak av foredragene vil også bli publisert i etterkant.
  • Spørsmål: Deltagerne er velkommen til å sende inn spørsmål på e-post i forkant og underveis i møtet. Send epost til info@helsedir.no Merk e-posten med "Spørsmål webinar 11. mai".