Vi klapper for verdens jordmødre!

Av NSF, 05.05.2020

Gratulerer med dagen – alle landets jordmødre! I dag er det den internasjonale jordmordagen i det året WHO har utnevnt til å være sykepleiernes og jordmødrenes internasjonale år.

For å synliggjøre yrket vårt hadde vi planlagt ulike markeringer av året, men da pandemien nådde Norge, ble også disse planene endret. Men jordmødre over hele landet gjør en formidabel innsats, og de har vist seg svært omstillingsvillige og tilpasningsdyktige i en vanskelig tid. Nærmest over natta måtte de utføre arbeidet sitt på nye måter.

Digitalisering av jordmortjenesten fikk plutselig en ny vind. I samarbeid med Helsedirektoratet fikk Jordmorforbundet på plass avstandsoppfølging med telefon- og videokonsultasjoner i svangerskapsomsorgen, og det har vært fødsler med ledsagere på Skype. Jordmødre kan!

Ifølge WHO vil det mangle ni millioner sykepleiere og jordmødre for å oppnå universell helsedekning innen ti år. På verdensbasis må én av tre kvinner føde uten jordmor til stede. For mange barn og mødre slutter det nye livet før det har begynt.

Ifølge Redd Barna dør 2,2 millioner barn hvert år under fødsel eller i løpet av sin første levedag. De peker på at nesten halvparten kunne vært reddet med kyndig fødselshjelp til stede. Den kritiske mangelen på kvalifiserte fødselshjelpere i verden gjør at den positive utviklingen i kampen mot mødre- og barnedødelighet bremses.

Steve Smart, jordmor i Malawi.


Steve Smart (bildet over) ble ferdig utdannet sykepleier og jordmor, som er en kombinert utdanning i Malawi, i 2018. I Malawi er det stor mangel på sykepleiere. Ny statistikk viser at det kun er 4,4 sykepleiere per 10 000 innbyggere, mot 176 per 10 000 i Norge.

Steve fikk jobb på et distriktssykehus, men på tross av at han var ferdig utdannet, ble han kun tilbudt en stilling som praktikant. Denne er mye dårligere betalt med 108 dollar i måneden, mot en vanlig sykepleierlønn på 373 dollar i måneden.

Jobben er krevende. Sammen med en med-sykepleier/jordmor, som også var ansatt som praktikant, tok Steve imot hele 60 barn på en enkelt nattevakt høsten 2019. Han forklarer selv at det var så travelt at han ikke engang hadde tid til å observere livstegn på babyene etter fødslene.

På den internasjonale jordmordagen sender Norsk Sykepleierforbund mange varme og gode hilsener til våre samarbeidsorganisasjoner i Malawi – National Organisation of Nurses and Midwives Malawi, og Rwanda – Rwanda Nurses and Midwives Union.