Korona - spørsmål og svar: Generelle smitteverntiltak/råd

Av LaH NSF, 04.05.2020

Her vil vi fortløpende besvare spørsmål fra medlemmer, samt dele informasjon vedrørende koronavirus og våre arbeidsoppgaver.