Gratulerer med den Internasjonale Jordmordagen 5. mai 2020

Av Mette Mikkelsen, 05.05.2020

Dere bidrar hver dag med trygghet og kompetanse når livet er på sitt mest sårbare og fantastiske.

Gjennom svangerskap og fødsel er dere de som formidler trygghet og kompetanse, i tiden vi står nå med koronapandemi viser dere mer enn noen gang at dere står i frontlinjen for å ivareta gravide og deres partnere - og sikre svangerskap og fødsel i en usikker tid. Som fylkesleder er jeg både stolt og takknemlig over den kompetansen dere innehar og utviser hele døgnet.

Gratulerer så mye med dagen til hver og en av dere!