Hva tjener sykepleierstudenter i Vestfold?

Av Inger Stulen, 08.05.2020

Her kan du se hvor du får det beste tilbudet

NSF Vestfold har kartlagt lønn til sykepleierstudenter i Vestfold i samarbeid med de hovedtillitsvalgte.

LØNNSFORSKJELLER mellom ulike arbeidssteder

Lønnsgapet mellom virksomhetene spriker ganske mye

Lønn 1.årsenhet: Lavest kr 321.100 (Sykehuset i Vestfold)  - høyest kr 350. 800 (Holmestrand og Sandefjord kommune)

Lønnsforskjell på kr 29.700

Lønn 2.årsenhet: Lavest kr 326.100 (Sykehuset i Vestfold) - høyest kr 360.700 (Holmestrand og Sandefjord kommune)

Lønnsforskjell på kr 34.600

Lønn 3.årsenhet: Lavest kr 332.100 (5 semester) kr 336.180 (6 semester)Sykehuset i Vestfold - høyest 376.300 (Holmestrand og Sandefjord kommune)

Lønnsforskjell på opp til kr 44.200

Se oversikten her:

Studentavlønning i Vestfold 2020

Vi tar forbehold om at vi kan ha feil opplysninger. Oppdages det feil, ber vi om tilbakemelding til vestfold@nsf.no, så retter vi dette.

Del på Facebook

Del på Twitter