Utdanningsstipend våren 2020

Av Katrine Linnom Pedersen, 08.05.2020

Nå er avgjørelsen om vårens utdanningsstipend avgjort. Vi gratulerer Signe Baksaas Gjelstad, Jannike Haukeland og Marit Kristiansen med stipend.

Signe Baksaas Gjelstad - Master i yrkespedagogikk om demens. Jobber ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

Jannike Haukeland - Avansert gerontologi. Jobber ved Fyllingsdalen sykehjem, Bergen kommune.

Marit Kristiansen - Master i aldring og geriatrisk helsearbeid. Jobber i Harstad kommune, hukommelsesteamet.