Omdisponert fra dag til turnus?

Av Elin Lundby, 11.05.2020

Svært mange sykepleiere med dagarbeidstid har blitt omdisponert til turnusarbeid. Dette var en problemstilling som kom veldig tidlig i koronapandemien. Mange arbeidsgivere hevdet at dette har vært noe som ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett – noe NSF ikke er enig i.

www.nsf.no er det svart ut mange spørsmål relatert til endringer som følge av korona, blant annet dette spørsmålet:

Dersom du har en arbeidsavtale som er begrenset til dagarbeid, kan ikke arbeidsgiver uten videre endre dette og pålegge deg å arbeide turnus. Situasjonen med koronaepidemien vil kunne gi arbeidsgiver saklig grunn for å gjennomføre en midlertidig endring av din arbeidsavtale fra dagarbeidstid til turnus, gjennom en såkalt endringsoppsigelse. I utgangspunktet vil du ha rett til å arbeide i din dagarbeidstidsstilling i oppsigelsestiden, som normalt vil være 3 måneder. Som følge av situasjonen bør du gå i dialog med arbeidsgiver om å akseptere endringen, uten at arbeidsgiver må gå veien om en endringsoppsigelse. Dere må da bl.a. bli enige om hvor raskt endringen skal iverksettes, varigheten av en slik endring og hvilken kompensasjon du evt. skal motta for de ulemper det medfører for deg å få endret arbeidstiden med kortere varsel enn det du ville hatt rett til dersom du hadde mottatt en endringsoppsigelse.

Om du har opplevd dette eller har spørsmål relatert til dette kan kontakte tillitsvalgt i NSF på din arbeidsplass eller fylkeskontoret via kontaktskjema på www.nsf.no.