Webinar torsdag 7.mai

Av Ellen Kathrine Larsen, 11.05.2020

Helsedirektoratet i samarbeid med Folkehelseinstituttet og landsgruppen av helsesykepleiere (LAH) avholdt 7.mai et webinar for helsesykepleiere og ledere i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Webinaret kan også være nyttig for leger, fysioterapeuter, merkantilt personell og andre ansatte i helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Sjekk ut linken her, https://vimeo.com/413574684/dd996bc7ff

Spørsmål og svar fra webinaret legges ut når de er klare