Gratulerer med dagen, alle sykepleiere!

Av Nina Horpestad, 12.05.2020

I dag er det på dagen 200 år siden en av verdens mest markante kvinneskikkelser ble født. Kvinnen som la grunnlaget for moderne og profesjonell sykepleie. Kvinnen som med kunnskap og autoritet ledet organiseringen av systematiske smittevernstiltak for å redusere dødsfall i hospitaler og feltsykehus. 

Kvinnen var Florence Nightingale, og hennes åremålsdag var nok noe av grunnen til at WHO - lenge før pandemien traff oss - utnevnte 2020 til å være sykepleiernes og jordmødrenes år.  Det er kanskje betegnende at vi sjelden har vært mer opptatt av smittevernstiltak enn hva vi er i år – og at vi sjelden har hatt større grunn til å hylle sykepleierne enn det vi har i år.

Alltid til stede – alltid beredt

Sykepleiere jobber døgnet rundt ukedager, helger, helligdager og høytider. År etter år – alltid på vakt for velferdssamfunnet. Sykepleieren er blant de første du møter minuttene etter at du er født.  Helsesykepleieren følger deg fra helsekontroller som spedbarn til de litt vanskelige samtalene du har behov for som tenåring. Senere treffer du sykepleieren på legekontorets sårstue eller på sykehusets ulike avdelinger når sykdom eller uhell har rammet deg og dine. Eller på telefonen når du ringer koronatelefon eller luftveislegevakt, usikker på hva du skal gjøre med symptomene dine.

I livets høst vil hjemmesykepleieren bidra til at du kan bo lengre hjemme – og når du ikke lenger klarer det, vil sykepleieren på sykehjemmet sørge for at du får rett omsorg til rett tid. Sykepleieren som var der når du ble født, vil bruke sin kompetanse og erfaring for at du skal få en verdig og fredfull avslutning på et levd liv.

Vern om sykepleierne!

Vi har dessverre for få sykepleiere her i landet. Det er derfor viktig at vi er flinke til å ta vare på dem vi har slik at de holder seg friske, uthvilte og årvåkne måned etter måned – år etter år. Den beste måten å ivareta de begrensede sykepleierressursene på, er å tilby dem arbeidstidsordninger som gjør det mulig å gå i hel stilling til de blir alderspensjonister.

I dag ser vi dessverre alt for mye av det motsatte. Og i disse koronatidene enda mer enn før. Det skytes spurv med kanoner så det ljomer i fylkeskontorets vegger. Arbeidsgivere iverksetter turnus med langvakter og arbeid annenhver helg begrunnet i beredskap og smittevernhensyn – og det uten at det finnes hverken smittede eller helsepersonell i karantene. Det fremstår som vi er i pandemibølgens absolutte topp, mens vi knapt ser en krusning i havflaten. Også Norsk Sykepleierforbund (NSF) skjønner at vi må ha beredskap – men det må være en beredskap som står seg over tid. Slik det er nå vil sykepleierne være utslitt eller sykemeldt før pasientene kommer. Vi har nettopp startet et maratonløp – vi er ikke i innspurten av en sprint!

Hyllesten av og applausen til sykepleierne som kommer fra en takknemlig befolkning varmer skikkelig, men det er enda viktig at dere også støtter sykepleiernes kamp for helsefremmende turnuser! Arbeidstid og lønn for å stå i frontlinjen for bekjempelse av viruset, er to avgjørende faktorer for å beholde og rekruttere sykepleiere. Både under den pågående krisen og i hverdagen som vi vet kommer.

Ta oss med!

Florence Nightingale viste vei for den moderne sykepleien. Måten hun systematiserte smittevernsarbeidet og dokumentasjonsrutinene på under Krimkrigen, overbeviste det militære systemet om at sykepleiekompetanse var avgjørende for å øke overlevelsen blant soldatene.

I dag er det myndighetene som må overbevises om at sykepleiernes erfaringer og kompetanse gjør dem til en selvsagt stemme i den granskningskommisjonen som skal evaluere Regjeringens håndtering av pandemien. Det er for oss utrolig at det ikke er funnet plass i kommisjonen til de som står i konsekvensene av regjeringens krisehåndtering hver eneste dag, enten det gjelder mangel på smittevernsutstyr, mangel på prosedyrer eller mangel på personell.

Sykepleiernes og jordmødrenes år
Det er virkelig god grunn til å hylle sykepleierne i Rogaland. Hver dag bruker de sine faglige kunnskaper i sine valg, handlinger og prioriteringer. Hver dag utøver de yrket på en måte som utgjør en forskjell for pasienter, brukere og pårørende. Hver dag jobber de med smittevern – og det er ikke med lite stolthet de kan slå fast at de i samarbeid med øvrig helsepersonell har bidratt til at vi i dag ikke har smitte i noen av våre sykehjem. Det står det respekt av!

Sykepleiernes og jordmødrenes år ble ikke helt slik vi hadde tenkt oss når det gjelder markeringer, feiringer, konserter og faglige seminarer. Samtidig kan vi slå fast at WHO traff godt når de lenge før vi hadde hørt om korona, slo fast at 2020 var deres år.

Gratulerer med dagen, alle flotte sykepleiere!

Nina Horpestad, fylkesleder NSF Rogaland

Siri Rugland Ree, hovedtillitsvalgt i NSF Sandnes kommune og kandidat til fylkesledervervet i NSF Rogaland

Aud Hølland Riise, foretakstillitsvalgt i NSF Helse Stavanger og kandidat til fylkesledervervet i NSF Rogaland