Gratulerer med den Internasjonale Sykepleierdagen 12. mai 2020

Av Mette Mikkelsen, 11.05.2020

Året 2020 er Sykepleiernes og Jordmødrenes år

Sykepleier har en stemme som skal lede – sykepleiekompetanse er kritisk avgjørende for verdens befolkningens helse.

12. mai er den internasjonale sykepleierdagen. Datoen ble valgt fordi det var Florence Nightingales fødselsdag og I dag er det 200 år siden hun ble født. International Council of Nurses (ICN) sitt tema for årets internasjonale sykepleierdag er:

Nurses: A Voice to Lead – Nursing the wourld to Health.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ICNICN ICN vil ha fokus på verdien av sykepleiere for verdens befolkning

 

Korona pandemien har gjennom de siste ukene vist viktigheten av sykepleier kompetansen med all tydelighet, og signalene fra regjeringen 7. mai viser at vi nå er på rett vei.                                                                                                                                     Det er lenge siden sykepleieren Florence Nightingale under Krimkrigen gjorde grundig triagering – (prioritering av hvem som trengte hvilke ressurser når. ) Det er lenge siden hun revolusjonerte smittehåndtering slik at skadde soldater ikke lengre døde som fluer av infeksjoner. Det er lenge siden hun ga soldatene håp.
Dagens sykepleiere gjør samme arbeid. Vår kunnskap forebygger og reduserer smitte. Det er vår innsikt og faglige kunnskap som gjør at det tilpasses, prioriteres og mobiliseres ressurser rundt den enkelte pasient – mellom avdelinger og tjenestenivåer. Det er vi som skal se, tolke og forstå symptomer og handle, – og som skal sikre samarbeid med pasienter, pårørende og andre. Det er våre folk som skal har en døgnkontinuerlig oversikt over hjelpen som gis – og som nå skal koordinere hjelpen på best mulig måte mellom pasienter, pårørende og andre deler av helse- og omsorgstjenesten.
Korona-pandemien viser at helsetjenesten er avhengig av gode sykepleierledere. De må sikre de nødvendige rammene for den jobben som nå skal gjøres. Sykepleierlederne og utøvende sykepleiere på alle nivå er nåtidens Florence Nightingale-er. Sykepleiere kan smittevern og når vi står ovenfor et virus, en pandemi som gjør hele verden annerledes blir behovet for vår kompetanse svært synlig og avgjørende for håndtering av situasjonen. Som Florence Nightingale viser sykepleierne sin handlingskompetanse i dagens utfordrende tider.

Gratulerer med dagen og hurra for hver og en av dere!