«Nursing the World to Health through leadership»

Av NSF, 12.05.2020

Rapporten fra den internasjonale sykepleierorganisasjonen (ICN) som offentliggjøres i dag inneholder beskrivelser av sykepleiere i forskjellige roller med eksempler fra hele verden. De internasjonalt anerkjente forskerne Dr. Linda H. Aiken og Dr. Matthew McHugh skriver om hvor viktig riktig sykepleierbemanning er for pasientsikkerheten.

I artikkelen «Nursing the World to Health through leadership», skriver professorene Jill White og Jane Salvage om ledelse fra et sykepleieperspektiv og om hvordan sterke sykepleierledere kan fremme bedre helse i helsetjenester verden over.

Det er av sentral betydning at sykepleiere kan delta aktivt i politikkutforming og ledelse.  ICNs Global Nursing Leadership Institute (GNLI) tilbyr et eget utviklingsprogram i strategisk ledelse for sykepleierleder på toppnivå. Nåværende forbundsleder og andre sykepleierleder i NSF har deltatt på dette programmet sammen med kolleger fra hele verden.

Forskning viser at Norge mangler en nasjonal plan for sykepleie, se Strengthening health systems through nursing

Dette er en tydelig mangel i de norske helsetjenestene. Landsmøtet 2019 vedtok at sykepleietjenesten skal være forankret med sykepleier i toppledelsen; nasjonalt, i helseforetakene og i kommunale helse- og omsorgstjenester.  Det skal vi jobbe for å oppnå de neste fire årene.

ICN rapporten i sin helhet kan leses her. ICN Rapport mai2020.pdf